+38 044 2292772
+38 096 7913838
+38 066 7913838
+38 063 7913838

Переклад технічних регламентів

Технічний регламент ЄС переклад переклад  ехнічний регламент ЄС   переклад регламент ЄС

C 1 січня 2016 року у Україні вступає в дію угода про «зону вільної торгівлі України-ЄС», що має на увазі двосторонню відкриття кордонів, і одна з вимог для України, це адаптація норм і стандартів до вимог Європейського союзу. У зв'язку з цим Міністерство економічного розвитку скасував більшість ГОСТів, які були розроблені ще до 1992 року. Нові стандарти і норми будуть застосовні до продукції промисловості, сільського господарства та іншим товарам споживання. Що стосується правил конкуренції, захисту інтелектуальної власності, тендерів, вони теж в обов'язковому порядку повинні бути приведені у сувору відповідність з правилами Європейського союзу. Ця угода відкриває нові можливості для бізнесу в галузі експорту продукції на європейські ринки.

 

О сновними перешкодами в торгівлі промисловими товарами України з ЄС є технічні бар'єри.

 

Це означає різницю у вимогах до стандартів, системам вимірювання, якості, техніки безпеки, санітарним нормам, правилам упаковки і маркування. Верховна Рада прийняла закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності». Технічний регламент - це правовий акт встановлює обов'язкові вимоги до об'єктів технічного регулювання: до продукції, процесам виробництва, транспортування, зберігання, експлуатації та утилізації. Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» допоможе подолати технічні бар'єри, які виникають в торгівлі між Україною та ЄС, а також дозволить підприємцем самостійно проводити оцінку відповідності технічним регламентам, а також забезпечить виконання угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів з ЄС. Впровадження такого документа забезпечить безперешкодний вихід українських виробників на європейський ринок.

 

П ереклад технічних регламентів виконується в науково-технічному стилі.

 

До цього виду перекладу пред'являються особливі вимоги. перекладач зобов'язаний ідеально знати мову оригіналу і мову на який виконується переклад, специфічну термінологію як мовою оригіналу, так і на мові перекладу, а також володіти різними видами технічного перекладу.

 

П ри технічному перекладі важливо пам'ятати

 

Варіанти перекладу, широко вживані в інших сферах, можуть бути недоречні в технічному контексті, вживання жаргонізмів і зворотів розмовної мови неприпустимо, не допускається інтерпретація, розпливчастість, спотворення сенсу. Важливо точно передати інформацію. Будь-які трансформації при перекладі повинні максимально вписуватися в загальний контекст, зміст і структуру тексту.

 

Схожі статті