+38 044 2292772
+38 096 7913838
+38 066 7913838
+38 063 7913838

Технічний перекладач інструкції керівництва сертифікати

Технічний перекладачТехнічний переклад інструкції керівництва сертифікати

Технічний перекладач-один з видів письмового перекладуи

Технічний переклад - один з видів письмового перекладу, який використовують для обміну науково-технічними даними. Це один з найбільш затребуваних і відносно дорогих різновидів перекладу. Технічний перекладач потрібен тоді, коли необхідно передати іншою мовою науково-технічну інформацію: інструкції та керівництва, сертифікати, анотації, креслення, таблиці, схеми, діаграми, технічні паспорти, патентну чи іншу документацію в області IT, верстатобудуванні, суднобудуванні, машинобудуванні, електроніці , нафтохімічній промисловості, авіації, науково-технічній літературі навчального і наукового характеру і тд.

До відмінностей технічного перекладу необхідно віднести логічний стиль, що характеризується точністю і стриманістю. У лексиці використовується велика кількість грецьких і латинських термінів. Граматика технічних перекладів відрізняється наявністю специфічних і твердо усталених граматичних норм. Відповідно гарний технічний перекладач - створить такий текст, який з максимальною точністю відображає інформацію, що міститься в первинному тексті, без будь-якої творчої інтерпретації.

Вимоги до технічних перекладачів.

До них  особливі вимоги. Це знання однієї або більше іноземних мов на високому рівні для розуміння тексту оригіналу, відмінне знання рідної мови для грамотного викладу, вміння користуватися джерелами інформації, знання спеціальних термінів, як мовою оригіналу, так і на мові перекладу, володіння різними видами технічного перекладу. Беручи до уваги вищезазначене, оптимальним є наявність у перекладача крім лінгвістичної освіти ще й спеціальної технічної освіти.

В ідеалі технічні переклади вимагають участі декількох фахівців. Найкраще, якщо спочатку переклад здійснює «спеціаліст-технар», який глибоко розбирається в даній області технічного перекладу, а вже його чорновий переклад править перекладач-лінгвіст або, навпаки, спочатку за переклад береться лінгвіст, консультуючись з фахівцем в галузі технічних наук і надає йому для вичитки остаточний результат. Таким чином досягається максимально висока якість, як з точки зору лінгвістики так і коректності перекладу.

Основні правила, вимоги до готового перекладу тексту
• беззастережно забороняється користуватися машинними перекладачами!
• адекватність перекладу
• відповідність нормам і правилам мови
• відповідність іншим аналогічним документам
• коригування тексту, перевірка орфографії та граматики

Хотілося б відзначити ще деякі труднощі, які часто зустрічається при перекладі технічних текстів - різні вимоги до скорочень та абревіатур в різних країнах. Для більшості пострадянських країн властиво в технічних текстах різного роду дотримуватися ГОСТів, в інших країнах діють дещо інші вимоги, що викликає додаткові складності у перекладача, який змушений додатково використовувати словники скорочень.

Схожі статті