Нострифікація

Нострифікація диплома- процедура визнання іноземних документів про освіту, яка здійснюється шляхом встановлення відповідності академічних, професійних прав та освітніх, освітньо-кваліфікаційних рівнів іноземних документів про освіту (кваліфікацію) державним стандартам освіти України. Нострифікація диплома здійснюється в індивідуальному порядку з метою забезпечення прав громадян, які отримали освіту в іноземних державах, на продовження освіти та професійну діяльність в Україні.
Тобто, нострифікація іноземних дипломів – це визнання рівня іноземного освіти в Україні, яке здійснює Міністерство освіти і науки в рамках Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні (Лісабон 1997 г.)

Процедура визнання в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, включає в себе:

 • Перевірку автентичності поданих для визнання іноземних документів про освіту, тобто перевірку достовірності факту навчання та отримання освітнього документа.
 • Перевірку офіційного визнання навчального закладу, який видав освітній документ системою освіти країни, якій він належить. Цей етап включає перевірку наявності свідоцтва про державну акредитацію навчального закладу і ліцензії на момент видачі Вам освітнього документа.
 • Встановлення еквівалентності кваліфікації, зазначеної в іноземному документі про освіту, вимогам до освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня системи освіти України (здійснюється із залученням експертних комісій з відповідних спеціальностей).

Необхідно звернути увагу на документи, які не підлягають нострифікації в Україні:

 • документи громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року (на підставі Угоди про співпрацю в сфері освіти 1992 р.)
 • документи, видані навчальними закладами, які не є офіційно визнаними в системі освіти держави, якій вони належать;
 • документи, видані філіями навчальних закладів, якщо такі філії не є офіційно визнаними (акредитованими) в системі освіти держави, на території якого вони здійснюють освітню діяльність;
 • документи, які не містять інформації про отримання власником документів певного освітнього або освітньо-кваліфікаційного рівня, фахової спеціалізації або професійної перепідготовки;
 • документи, неправомірно видані навчальним закладом іншої держави;
 • документи, які є неаутентичними;
 • документи, що не відповідають офіційно затвердженому стандарту оформлення документів про освіту, якщо такий стандарт прийнятий в державі, якому належить навчальний заклад;
 • документи, видані в результаті навчання за програмою, яка не може бути співвіднесена з жодним освітнім або освітньо-кваліфікационним рівнем і (або) напрямом підготовки (спеціальністю, кваліфікацією) системи освіти України;
 • документи, які не визнаються в державі, якій належить навчальний заклад;
 • документи, які не містять достатньої інформації щодо змісту навчальної програми, що унеможливлює встановлення еквівалентності присвоєних за цими документами кваліфікацій освітньому або освітньо-кваліфікаційному рівню системи освіти України.

Визнання і встановлення еквівалентності документів іноземних держав про освіту здійснюється за заявою власника документа або зацікавленої організації на підставі нотаріального доручення від власника. Подача документів іноземних студентів, які навчаються в Україні, здійснюється представниками вузів, в яких навчаються іноземні студенти.

Особливу увагу слід приділити збору документів, що подаються, так як від цього залежатимуть терміни здійснення нострифікаційної процедури.

Наші фахівці допоможуть ретельно підготувати всі необхідні документи, серед яких вам потрібно буде надати:

 • Заява на здійснення нострифікаційної процедури
 • Заява-згода на використання (перевірку) персональних даних
 • Нотаріально завірену копію легалізованого іноземного документа про освіту (документ, який містить штамп «Апостиль» або консульську легалізацію, крім країн, з якими Україна має дво- або багатосторонні угоди, що містять положення про визнання документів без додаткового засвідчення (без легалізації), скріплену з нотаріально завіреним перекладом на українську мову
 • Нотаріально завірену копію легалізованого додатку до іноземного документа про освіту, скріплену з нотаріально завіреним перекладом на українську мову. У документі вказується інформація про форму та строк навчання, перелік навчальних дисциплін (предметів), загальний (тижневий) обсяг аудиторних і годин для самостійної роботи (кредитів), кількість семестрів і інші компоненти навчального процесу
 • Копії документів про попередню вищу або професійну освіту (при наявності такого)
 • Копію документа, що посвідчує особу заявника та/або власника іноземного документа про освіту
 • Копію документа про зміну прізвища власника іноземного документа про освіту (при наявності такого)
 • Довіреність (в разі подачі пакета документів іншою особою)

* Заявник має право надати і інші документи, що підтверджують освіту і/або кваліфікацію власника документів, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід. Такі документи надаються разом з їх нотаріально завіреними перекладами.

** Документи для визнання може подавати їх власник або інша особа, що представляє його інтереси з питань визнання на підставі оформленої в установленому порядку довіреності.

Відповідальність за оформлення пакету документів і вірність зазначеної в ньому інформації, несе заявник.

Що стосується термінів, то на першому етапі підготовлений пакет копій документів направляється на попередній розгляд, який може зайняти кілька робочих днів. Після попереднього розгляду та надання оригіналів документів відбувається розгляд документів кваліфікаційною комісією протягом 80 робочих днів. Існує також прискорена процедура розгляду. За підсумками розгляду Ви отримуєте висновок кваліфікаційної комісії про Ваші освітні документи.

МОН за результатами процедури визнання приймає рішення про:

 • Визнання, на підставі якого видається Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту
 • Відмова у визнанні представленого документа про освіту, про що заявнику надсилається відповідне повідомлення із зазначенням підстав прийняття такого рішення

В результаті процедури визнання власник іноземних документів про освіту отримує свідоцтво, яке підтверджує право власника документів, виданих навчальним закладом іншої держави, на продовження освіти чи працевлаштування за фахом в Україні.

Процедура визнання здійснюється в термін до чотирьох місяців від дати надання заявником повного пакета документів, оформлених належним чином.

нострифікація диплома