Згідно з конвенцією від 18 січня 2003 року, що скасовує вимогу легалізувати офіційні іноземні документи, Кабмін України надав повноваження на проставлення апостиля таким органам:

  • Міністерство освіти і науки. Має право проставляти апостиль в Києві на документах, виданих науковими, або освітніми установами. Так апостиль ставиться на дипломах, сертифікатах, що підтверджують вчене звання, атестатах, навчальних планах і т.п.
  • Міністерство юстиції України. Уповноважена працювати з документами, виданими органами юстиції та судами, а також офіційними паперами, оформленням яких займалися нотаріуси України. Конкретніше, до таких відносяться документи, отримані в РАЦСі, паперу, видані і завірені нотаріусом, рішення та довідки з суду.
  • Міністерство закордонних справ. Будь-які офіційні документи: довідки з архівних установ України, довідки про стан здоров’я (за наявності на них гербової печатки управління охорони здоров’я області), довідки, отримані в органах МВС України.

Існує також цікава норма, яка передбачає наявність у компетентних органів зразків підписів тих осіб, які можуть видавати офіційні документи. Також вони повинні володіти відбитком печаток і штампів, які будуть проставлятися на даних офіційних документах. Така забаганка обумовлена ​​тим, що підписи, печатки і штампи на документах повинні бути звірені з тими, які є на документах вимагають проставлення апостиля. У разі відсутності потрібних зразків, апостиль не може бути проставлений до моменту їх отримання.